Kontakti - Skopje East Gate

NA KONTAKTONI

  Skopje East Gate SEG

  +389 (2) 5514 283

  info@eastgate.mk

  eastgate.mk

  E hënë – e premte: 8:00 - 16:00
  E shtunë: 8:00 - 14:00