За нас star - Skopje East Gate

Групацијата БАЛФИН (Балканска финансиска инвестициска групација) е една од најзначајните и најуспешните инвестициски групи во регионот на Западен Балкан.

Географски, Групацијата БАЛФИН е присутна во Австрија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора и Холандија, со приближно 6.000 вработени.

Активностите на групацијата БАЛФИН вклучуваат развој и управување со недвижнини, малопродажба, рударска индустрија, банкарство, туризам, енергија, логистика, итн.

Групацијата БАЛФИН расте стабилно и има позитивно влијание врз соседните заедници преку економски развој, раст на вработеноста и социјалните инвестиции.

"Skopje East Gate е најголемата приватна инвестиција во Македонија, која ќе создаде големи деловни можности, ќе гарантира вработување, ќе ја зајакне трговијата, ќе привлече глобални фирми и ќе понуди нов пристап кон градскиот живот."

Самир Мане

Претседател на Групацијата Балфин